Etisk og ansvarlig virksomhet

På GPA jobber vi i henhold til vår eier Indutrades Code of Conduct. Dette er retningslinjer som sikrer at vi driver virksomheten vår på en etisk og ansvarlig måte.

VÅRE ETISKE PRINSIPPER

Våre etiske retningslinjer styrer vår policy for en bærekraftig virksomhet, og utgjør en viktig del av vårt bærekraftsarbeid. Det er en guide for hvem vi ønsker å være og hvordan vi vil bli oppfattet.

Vår virksomhet drives i henhold til følgende hovedprinsipper

Etiske retningslinjer for leverandører og partnere

Vi har også etiske retningslinjer for leverandører og partnere som brukes i våre forretningsforhold og som krever at de handler ansvarlig når det gjelder miljø, arbeidsforhold, menneskerettigheter og etisk entreprenørskap.