Kjernekraftverk trenger kjøleledninger som tåler et korrosivt miljø

Kjernekraftverk tar kjølevannet sitt fra sjøen, noe som betyr at kjøleledningene må tåle saltvann. Rensehuset har også et korroderende miljø som stiller høye krav til elastisiteten til plastrør. Vi har lang erfaring med å levere rør, rørdeler og installasjonsmaterialer som tåler etsende miljø og omfattende materialkunnskap når det gjelder plast av alle slag.

Kjøleledninger og ventiler for kjernekraftverk

Et kjernekraftverk trenger store mengder vann for kjøling, som oppnås via kjølerør fra havet. Fordi vannet er salt, kreves det at rørene er korrosjonsbestandige. Derfor brukes glassfiberarmerte rør eller polyetylenrør vanligvis. Før vannet kan komme inn i kjølesystemet, passerer det et rensehus hvor blant annet fisk, tang og andre forurensninger og elementer fjernes. Det er ofte et sterkt klorert miljø, noe som betyr at materialene må ha høy kjemisk motstand. Siden metall ikke tåler det høye kloridinnholdet, brukes rør i høykvalitets plastmaterialer hovedsakelig. Med vår materialkunnskap og vårt store utvalg av manuelle og automatiske rør, rørdeler, ristegulv, installasjonsmaterialer og ventiler i plast, kan vi levere en komplett løsning for rensehuset.

GPA kan plastmaterialer

På GPA har vi 40 års erfaring med plast, materialer og installasjoner ved kjernekraftverk. Vi deler mer enn gjerne vår kunnskap og veileder deg til riktig materiale basert på miljøkravene og applikasjonen. Vi tilbyr også materialopplæring og kurs og sertifisering i sveising. I tillegg oppfyller både vi og våre leverandører alle krav til dokumentasjon og sporbarhet angående produktene. Alle produktene våre har lang holdbarhet, fordi vi, akkurat som deg, ser på kvalitet som et svært viktig kriterium.

Vi selger også sveisemaskiner som er godkjent for denne typen arbeid og kan også bidra til å kalibrere eksisterende utstyr.

 

Spør en ekspert

Kjernekraftverk tar kjølevannet sitt fra sjøen, noe som betyr at kjøleledningene må tåle saltvann. Rensehuset har også et korroderende miljø som stiller høye krav til elastisiteten til plastrør. Vi har lang erfaring med å levere rør, rørdeler og installasjonsmaterialer som tåler etsende miljø og omfattende materialkunnskap når det gjelder plast av alle slag.