Rørsystemer for produksjon av legemidler med høye krav

Vi har lang erfaring i å levere rørsystemer til anlegg for produksjon av legemidler. Vi kan levere en komplett pakke med forskjellige produkter – eksempelvis prosesslinjer i PP, PVDF eller ledende plastrør, membranventiler og prøvetaksventiler. Vi har også rørsystemer i High Purity-design som kan brukes til produksjon av rentvann, som Ultrapure Water (UPW) eller Water For Injection (WFI).

Robuste rørsystemer for produksjon av legemidler

I legemiddelproduksjonen forekommer det ofte kjemikalier som kan være ekstremt etsende. Det krever et rørsystem med veldig gode egenskaper når det gjelder kjemisk håndtering. Hos GPA har vi derfor et stort utvalg av rør i termoplast eller med fluorplastfôringer som kan håndtere konsentrert svovelsyre, salpetersyre, saltsyre og natriumhydroksid, selv ved høye temperaturer og høyt trykk. For økt sikkerhet har vi også doble rørsystemer og flensbeskyttelse med pH-indikasjon som viser lekkasje. En annen del i farmasøytisk produksjon er produksjon av rent vann, som Ultrapure Water (UPW) og Water For Injection (WFI). Vi har rørsystemer for håndtering av både råvann og High Purity-rørsystemer for alle typer rent vann. Problemer med oksidasjon og korrosjon som kan oppstå i metallrør kan unngås helt med plast- eller plastforede rør.

Prøvetaking, strømledende rør og ventilasjon

I produksjon av legemidler er muligheten for prøvetaking på flere punkter i produksjonsprosessen viktig. Vi har tilpassede løsninger med et stort utvalg av prøvetakingsventiler og -systemer, integrert i rørsystemet og med by-pass-løsninger, som gjør det enkelt å ta prøver fra hver batch. For transport av løsemidler kreves et rørsystem som kan lede statisk elektrisitet for å unngå risikoen for gnistdannelse. Vi har en rekke ulike rørtyper av elektrisk ledende materiale som gjør det mulig å jorde hele rørsystemet. Vi har også et stort utvalg av produkter for ventilasjon i korrosive miljøer, samt installasjonsmateriell som klemmer, braketter og oppheng som oppfyller de høyeste krav.

 

Spør en ekspert

Med vårt brede sortiment av komponenter, installasjonsmateriale og lange erfaring, er vi en komplett leverandør som kan møte dine behov ved både rådgiving og rask service.