Høytytende rør for etsende væsker innen kjemisk produksjon

Akkurat som legeringer av rustfritt stål, har plastmaterialer også en bred typologi av ulike materialblandinger med forskjellige egenskaper. Det er for eksempel rørsystemer i glassfiberarmert plast med teflonforinger som kan håndtere etsende medier så vel som rustfritt stål i titanlegering. Å navigere i dette spekteret av materialer og egenskaper kan være krevende. Hos GPA får du alltid teknisk rådgivning, og kan føle deg trygg fordi vi har lang erfaring og omfattende kunnskap innen plast av alle varianter.

Rørsystem for sikker håndtering av etsende medier

I de fleste kjemiske prosesser er etsende medier til stede. Det er imidlertid stor variasjon avhengig av hvilken type industri det gjelder, men fellesnevneren er at transport og håndtering må skje på en sikker måte. Hos GPA har vi lang erfaring med dimensjonering og levering av sikre rørsystemer til den kjemiske industrien, både til større kjemiske anlegg og laboratorier. Sikkerhet er et must når det gjelder å velge materialer som oppfyller kravene til motstandskraft og levetid og i applikasjonen. En måte å øke sikkerheten på er å bruke dobbeltrørssystemer. Dobbeltrørsystemer består av et indre rør som er motstandsdyktig mot etsende væsker og et beskyttende rør som både beskytter systemet mot ytre påvirkninger og hvis det skulle oppstå lekkasje. Mellom det indre røret og beskyttelsesrøret kan det installeres sensorer som reagerer på lekkasje som et ekstra sikkerhetstiltak.

Komponenter for prøvetaking i prosessen

Prøvetaking er en viktig del av en kjemisk prosess, dels for intern kontroll og sporbarhet, dels for å kunne garantere kvalitet før levering. Miljømyndighetene stiller krav og utfører inspeksjoner for å kontrollere at prosessene oppfyller kravene til sikkerhet for personell og miljø. Derfor er det ofte behov for flere prøvetakings inspeksjoner gjennom hele prosessen. Vi kan tilby både standard komponenter for prøvetaking og skreddersydde løsninger tilpasset spesifikke krav. Prøvetaking foregår under drift i helt lukkede systemer med enkel håndtering der de respektive prøvene tas i riktig mengde med svært høy pålitelighet. Prøvetaking i lukkede systemer gir maksimal sikkerhet for operatøren og omgivelsene. Både komponenter for prøvetaking og ventiler er tilgjengelige i forskjellige materialer, tilpasset miljøet de skal brukes i.

Spør en ekspert

Akkurat som legeringer av rustfritt stål, har plastmaterialer også en bred typologi av ulike materialblandinger med forskjellige egenskaper. Det er for eksempel rørsystemer i glassfi-berarmert plast med teflonforinger som kan håndtere etsende medier så vel som rustfritt stål i titanlegering. Å navigere i dette spekteret av materialer og egenskaper kan være kre-vende. Hos GPA får du alltid teknisk rådgivning, og kan føle deg trygg fordi vi har lang er-faring og omfattende kunnskap innen plast av alle varianter.