Omfattende erfaring og komplette rørsystemer for overflatebehandling

Vi har lang erfaring med komplette rørsystemer til anlegg for overflatebehandling. Vi kan levere en komplett pakke med ulike produkter som rør og rørdeler til gittergulv, ventilasjon og betongbeskyttelsesliner. I tillegg kan vi også bistå med både avanserte sveisemaskiner og sertifisering av sveiseopplæring for å sikre en bærekraftig installasjon.

Overflatebehandling krever sikre rørsystemer

I en overflatebehandlingsprosess gjennomgår komponenten ofte flere forskjellige dyppeprosesser. Det er alt fra avfetting, beising, elektrolyttbad til et varmebad med flytende beleggmetaller. Avhengig av hvilke typer kjemikalier som skal håndteres i prosessen, stilles det ulike krav til egenskapene til plastmaterialet. De vanligste kjemikaliene for overflatebehandling av metall er svovelsyre, saltsyre og fosforsyre. Rørsystemer i forskjellige plastmaterialer brukes i dag i overflatebehandlingsindustrien, blant annet for å transportere væsker og kjemikalier som deretter skal doseres i tanken. En annen viktig del av overflatebehandlingsprosessen er rørsystemet som transporterer skyllevannet til renseprosessen for å fjerne forurensninger før vannet går ut i avløpet. Med vårt komplette utvalg av ventiler, rør og rørdeler i for eksempel PVC, C-PVC og PP og vår erfaring med overflatebehandlingsprosesser, kan vi bidra med både råd og en konkurransedyktig systemløsning.

Et stort utvalg av komponenter

I tillegg til rør og rørdeler har vi også et stort utvalg av automatiske og manuelle ventiler, koblinger, slanger, ventilasjon, tilbakeslagsventiler, filtre og trykkavlastningsventiler. Hvilket materiale som er best egnet for en prosess, avhenger av væsker, trykk, temperatur og hvilken sammenføyningsmetode som brukes. Vi kan også levere gittergulv, trapper, rekkverk, stiger, profiler og braketter i glassfiberarmert plast (GRP). De er tilgjengelige i forskjellige design, dimensjoner, høyder og maskestørrelser. For produksjon av for eksempel containere, tanker og ventilasjonsdetaljer brukes ofte halvfabrikata.  Vi har et bredt utvalg innen PVC, C-PVC, PP, PE PVDF og ECTFE. Vi kan også bidra med riktige sveisemaskiner for å sikre et optimalt resultat. Når det gjelder ventilasjonsrør, tilbyr vi et bredt dimensjonsområde for plastventilasjon og vifter i plast laget med helt sømløse hus for en komplett prosessventilasjon

Spør en ekspert

Vi har lang erfaring med komplette rørsystemer til anlegg for overflatebehandling. Vi kan levere en komplett pakke med ulike produkter som rør og rørdeler til gittergulv, ventilasjon og betongbeskyttelsesliner. I tillegg kan vi også bistå med både avanserte sveisemaskiner og sertifisering av sveiseopplæring for å sikre en bærekraftig installasjon.