Avansert flensbeskyttelse som sikrer prosesser i industrien

Vi har et stort utvalg av flensbeskyttere som øker sikkerheten for industriens personale og utstyr. Vi kan også tilby rør og rørdeler til for eksempel prosessavløp og renseanlegg. Selv om rustfritt stål ofte regnes som normen i fabrikker, er det mange bruksområder der plast har både bedre egenskaper og lengre levetid. Som spesialister hjelper vi deg gjerne med å finne løsninger for en optimal flow.

Flensbeskyttelse øker sikkerheten til industrien

I mange prosesser forekommer aggressive medier som medfører risiko for både materiell skade og personskade. Blant annet kan det oppstå lekkasje i flensforbindelser eller ventiler. En flensbeskyttelse gjøre det mulig å oppdage lekkasjer på et tidlig tidspunkt før en skade oppstår. Hos GPA har vi en rekke forskjellige varianter av flensbeskyttelse laget av plast, metall eller teknisk tekstil. Flensbeskyttelsen monteres for eksempel enkelt over en flensfuge og stopper kjemikalier i tilfelle lekkasje. Det er også en pH-indikator på utsiden som direkte signaliserer dersom det skulle oppstå en lekkasje. Alle våre flensbeskyttere er UV-stabile og kan monteres både innendørs og utendørs.

Stort utvalg for prosessavløp og renseanlegg

Selv om rustfritt stål er et dominerende materiale i et raffineri, er det flere installasjoner der for eksempel glassfiberarmert Teflon-forede rør har minst like god korrosjonsbestandighet. Hos GPA har vi i mange år jobbet med å utvikle løsninger for kjemisk intensive prosessindustrier og har lang erfaring med plastmaterialer og deres egenskaper. Vi leverer for eksempel rør og rørdeler til prosessavløp som må kunne håndtere en kombinasjon av etsende medier på vei til rensing. Vi har også systemløsninger for raffineriets renseanlegg, inkludert doble rør for økt sikkerhet, ventiler i ulike plastmaterialer, høytrykkskoblinger, slanger i små dimensjoner og gittergulv i glassfiber for områder med høy korrosivitet.

Spør en ekspert

Vi har et stort utvalg av flensbeskyttere som øker sikkerheten for raffineriets personale og utstyr. Vi kan også tilby rør og rørdeler til for eksempel prosessavløp og renseanlegg. Selv om rustfritt stål ofte regnes som normen i et fabrikker, er det mange bruksområder der plast har både bedre egenskaper og lengre levetid. Som spesialister hjelper vi deg gjerne med å finne løsninger for en optimal flow.