Fra drikkevann til fjernkjøling – vi hjelper deg med å optimalisere ledningsnettet

Å være med og bidra til kundens/kommunens ledningsnett stiller høye krav til både kvalitet, kunnskap og stor lagerkapasitet. Hos GPA har vi levert til et stort antall prosjekter gjennom årene, som rørledninger for drikkevann, fjernkjøling, avløpsvann og gass. Takket være at vi tilbyr både rør og rørdeler i PE 100-RC, har vi tilgang på de nødvendige ressurser til å kunne å levere en løsning som vil holde i det lange løp.

Høye kvalitetskrav til ledningsnett for drikkevann og fjernkjøling

Kravene til et ledningsnett, enten det dreier seg om drikkevann, fjernkjøling eller gass, er svært høye. Ikke bare gjelder dette hvordan installasjonene utføres i praksis, men også til materialet. Dessuten dreier dette seg ofte om betydelige mengder materiell, noe som stiller krav til høy leveringssikkerhet, gjennomtenkt logistikk og en erfaren distributør. Vi har nesten 40 års erfaring med samfunnskritisk infrastruktur og har ikke bare et bredt spekter av produkter med den høye kvaliteten som kreves, vi kan i tillegg tilby NEMKO sertifisert sveiseopplæring for å sikre at installasjonen holder høy kvalitet.

Stort utvalg innen fjernkjøling

Vi kan tilby materialer for fjernkjøling, som for eksempel PE-rør og rørdeler i alle dimensjoner, helt opp til ø1000 mm. Vi har også et bredt utvalg av alle de spesialdeler som kreves for å bygge et ledningsnett og styringssystem for fjernkjøling. Både vi og våre leverandører har lang erfaring med å håndtere denne typen prosjekter. Vi har også valgt å komplettere vårt tilbud med spesifikk sveiseopplæring for å sikre at de særskilte installasjonene som kreves blir utført på en trygg måte, og etter riktige prosedyrer.

Rør og rørdeler i PE 100-RC

For vannrør kreves ekstra sikkerhet, derfor er rørene og rørdelene vi leverer godkjent i henhold til DK-VAND. Dette betyr at de har gjennomgått en rekke tester av et uavhengig, godkjent kontrollorgan og dermed oppfyller de strengeste kravene til f.eks. lekkasje av skadelige stoffer, smak og lukt. Vannrør som graves ned må også vare lenge. Derfor har vi satset på både rør og rørdeler i PE 100-RC. De tåler langsom sprekkdannelse bedre, noe som gir dem opptil ti ganger så lang levetid som vanlig PE 100. Den økte holdbarheten betyr også at rørene ikke trenger så mye omfylling som PE 100, noe som reduserer byggekostnadene med opptil 50 prosent. Vi tilbyr dessuten rørdeler i PE 100-RC, noe som fører til at skjøter og sveisesoner får betydelig lenger levetid, noe som gjør hele rørnettet mer varig.

Både gassledninger og sveiseutdanning for gass

Gassrørledninger i bystrøk er omgitt av høye krav og forskrifter. Våre rør og rørdeler oppfyller kravene til sporbarhet og har de nødvendige godkjenninger. Vi har lang erfaring med gassinstallasjoner og har gjennom årene vunnet en rekke anbudskonkurranser.

Spør en ekspert

For vannrør kreves ekstra sikkerhet, derfor er rørene og rørdelene vi leverer godkjent i henhold til DK-VAND. Dette betyr at de har gjennomgått en rekke tester av et uavhengig, godkjent kontrollorgan og dermed oppfyller de strengeste kravene til f.eks. lekkasje av skadelige stoffer, smak og lukt. Vannrør som graves ned må også vare lenge.