Komplett løsning for håndtering av drikkevann og kjemikalier i vannverk

Gjennom årene har vi bygget opp et komplett utvalg av produkter for å håndtere vannstrømmen ved vannrensing og vannverk. I dag er vi en komplett leverandør, og lageret vårt inneholder alt fra rørsystemer og plastmaterialer som kan håndtere drikkevann og kjemikaliehåndtering, til betongliner, flensbeskyttelse, gitterrister, stiger, konstruksjoner, koblinger og slanger. Med nesten 40 års erfaring er vi en kompetent totalpartner som leverer hele løsninger. I tillegg produserer vi et stort antall produkter, noe som gjør våre leveranser både hurtige og sikre.

Kjemikaliehåndtering i vannverk basert på overflatevann og ultrafiltrering

Råvannettil et vannverk kommerfraoverflatevanneller grunnvann. Avhengig av type råvann ser renseprosessen noe forskjellig ut. Felles er imidlertid at i begge prosesser brukes kjemikalier for utfelling og pH-justering. Vi er spesialister på akkurat denne typen prosesser og hvordan man best kan transportere vannet fra et punkt til et annet. Dette kan for eksempel være ventiler i ulike plastmaterialer, doble rør for økt sikkerhet eller et ristgulv i glassfiber for svært korroderende områder. I et overflatevannverk brukes prosesser der både kjemisk felling, desinfeksjon og kloring brukes. For disse doseringssystemene kan vi levere rør, rørdeler, ventiler, koblinger og slange i PVC ogPE men også høy-ytelsesmaterialer som ECTFE. For korrosive medier har vi dobbeltrørsystemer av typen Poly-Flo for økt sikkerhet.. En metode for rensing er ultrafiltrering, vann med høyt trykk presses gjennom membranfiltre. Før filtrering lagres råvannet i betongtanker inne i vannverket. For å redusere partikkelmengden, kan beskyttelsesliner av PE-materialestøpes i betongtankene.. Detteforhindreratbetongpartikler følger vannet inn i membranfiltrene og tetter dem. Vi tilbyr drikkevannsgodkjentelinere for innstøping og ettermontering som også kan brukes i lagertanker i vanntårn og i frittliggende vannmagasiner.

Mange store fordeler med en totalleverandør

Gjennom årene har GPA levert løsninger og produkter til adskillige prosjekter knyttet til drikkevann og vannrensing. Vi tror grunnen til dette er at våre kunder verdsetter produkter som har lang levetid og et samarbeid med en sikker og trygg partner som kan dekke de fleste behov. En stor fordel ved å bruke en systemleverandør med stor bredde og et stort produktsortiment, er at hele prosessen blir enklere og smidigere. I stedet for at man må koordinere mange ulike leverandører, får man én som kan ta ansvar for helheten I tillegg kan vi bidra med vår kunnskap og erfaring innen beregning og dimensjonering. Vi kan for eksempel avlaste deg når det gjelder deler som gitterristkonstruksjon, kjemikaliehåndtering, betongbeskyttelse og ventilasjon.

Spør en ekspert

Med vårt brede sortiment av komponenter, installasjonsmateriale og lange erfaring, er vi en komplett leverandør som kan møte dine behov ved både rådgiving og rask service.