Lengdeforandring

For å beregne endringen i lengde og nødvendig lengde på bendvinkel, velg først materialet og fyll deretter inn den øvrige informasjonen, og resultatet vises automatisk.

Merk at både variasjoner i driftstemperatur, men også forskjeller mellom installasjonstemperatur og driftstemperatur må tas i betraktning.

Prinsippskisser

Forhold

Material

Dimensjonytterdiameter – dy (mm)

Min. temp°C

Maks. temp°C

RørlengdeL (m)

Variabler

Lengdeendringskoeffisientα (mm/m°C)

Temp. differanse∆T (°C)

Proporsjonalitetsfaktork

Resultat

Lengdeforandring∆L (mm)

Minsta skänkellängd𝐿s (mm)