Smart flomsikring for boliger og bygg

Hvert år ødelegges verdier for flere milliarder kroner på grunn av flom i kjellere. Vi dimensjonerer og leverer komplette systemer for flomsikring av eiendommer. Avhengig av hvilke verdier som skal beskyttes og hvordan risikobildet ser ut, kan vi tilby både enklere tilbakeslagsventiler for eneboliger og mer avanserte systemer for bygårder.

Ulike måter å beskytte eiendommer mot flom på

For boliger og eiendommer som ligger lavt i terrenget, er det viktig å beskytte gulvene som er under bakken mot flom. Ekstrem nedbør har blitt vanligere, noe som gjør sikring mot flom enda viktigere. Vi har forskjellige systemer for å beskytte mot flom. For et privat hjem kan det være tilstrekkelig med en enklere flomsikring som hindrer at kloakken siver ut av gulvavløp og toaletter når det offentlige kloakksystemet er overbelastet. Dette er ofte av en standard tilbakeslagsventil som er montert på røret, og stopper avløpsvannet når trykket øker.

Hybridpumpen reduserer trykket

Bygårder med mer belastning på avløpet kan trenge en mer effektiv og en mer fleksibel ventil. Hybridpumpen er en teknologisk avansert løsning som er en kombinasjon av en bakre tilbakeslagsventil og en pumpestasjon. GPA er den eneste i markedet som tilbyr i hybridpumpen. En vanlig tilbakeslagsventil stopper tilstrømningen av vann. I tilfeller der trykket blir for høyt er det ikke mulig å bruke avløpet. Da går pumpestasjonen inn og pumper vannet ut av huset parallelt. Dette gjør det mulig å bruke avløpet når trykket i røret synker. GPA har et stort produktutvalg som beskytter kjellere i bygårder som ligger i lavtliggende områder og har større risiko for flom.

Spør en ekspert!

Hvert år ødelegges verdier for flere milliarder kroner på grunn av flom i kjellere. Vi dimensjonerer og leverer komplette systemer for flomsikring av eiendommer.