Overvannshåndtering og rørsystem for alle typer idrettsanlegg

På fotballbaner, løpebaner eller annen type idrettsanlegg, er det behov for en fungerende overvannsløsning. Vi har ulike typer systemer og løsninger. De mest effektive og estetiske er linjesluk systemene våre. Vi har også lang erfaring med andre systemer for idrettsanlegg, som rørsystemer for kjøling i skøytebaner og til snøproduksjon.

IDRETTSANLEGG TRENGER OVERVANNSLØSNINGER

Harde overflater har alltid behov for en eller annen form for overvannshåndtering for å unngå flom ved mye regn. Tradisjonelt brukes såkalte skråflater, hvor et stormvannssluk er plassert i midten og vannet får renne ned fra sidene. For eksempelvis løpebaner og fotballbaner, er ikke dette en foretrukket løsning. Ved å bruke et system for linjesluk, en lang renne som går langs sidene, kan regnvannet ledes vekk uten at det skaper problemer for utøverne.

Røropplegg for kunstig kjøling og snømaskiner

Vi har også lang erfaring med produkter for kunstig kjøling og ishaller. Vi har levert løsninger til flere kunstisbaner med tusenvis av polyetylenrør for transport av kjølemedium og sluksystemer for å håndtere vannet som oppstår når isen blir høvlet. Vi har også levert polyetylenrør til en rekke prosjekter innen snøproduksjon, eksempelvis snøkanoner.

Spør en ekspert!