Vi leverer en komplett løsning for installasjon av fettutskillere

Vi nøyer oss ikke bare med å tilby fettutskillere av høy kvalitet til restauranter og storkjøkken. Vi hjelper deg også med å dimensjonere hele systemet og kan levere en ferdig løsning som garantert holder mål. I tillegg følger vi dere tett opp, slik at produktene og installasjonen sikres lang levetid.

ALLE RESTAURANTER MÅ HA FETTUTSKILLER

Det er lovbestemt at alle næringseiendommer som inneholder et restaurantkjøkken må ha en fettutskiller. Fettutskillere beskytter rørnettet og kommunene ønsker ikke store mengder fett i renseanlegget. Fettutskillere forhindrer også at det blir stopp eller blokkering i avløpet. Installasjon av et fettutskillersystem krever riktig dimensjonering og at du tar hensyn til lokale forhold. Dersom fettutskilleren skal installeres i en kjeller lavere enn det tilkoblede kloakkanlegget, kreves det at en pumpestasjon transporterer vannet. I kommuner der matavfallsmaskiner er godkjent, kreves det også spesielle matavfallssystemer som renser vannet før det kan slippes ut i ledningsnettet.

Vi ivaretar hele løsningen fra vask til avløp

Hos GPA har vi et stort utvalg av produkter for flytting og rensing av avløpsvann i restaurantmiljø, eksmpelvis fettutskillere og matavfallssystemer. Vår styrke er at vi er en komplett systemleverandør, og kan levere alt som kreves for at hele prosessen skal fungere. Dette kan for eksempel være installasjon av pumpestasjoner for å transportere avløpsvannet opp til det kommunale ledningsnettet. Vi kommer også ut til deg på stedet eller anleggsplassen, for å beregne hva som er nødvendig for at installasjonen skal være riktig dimensjonert. Vi leverer løsningen, er ansvarlige for service og følger opp at systemet fungerer som det skal. En komplett løsning i kombinasjon med vår lange erfaring, gir deg en bekymringsfri hverdag slik at du kan fokusere på å gi gjestene en uforglemmelig matopplevelse.  

Spør en ekspert!

Vi hjelper deg også med å dimensjonere hele systemet og kan levere en ferdig løsning som garantert holder mål. I tillegg følger vi dere tett opp, slik at produktene og installasjonen sikres lang levetid.