Komplett løsning for klorhåndtering i svømmehaller

GPA har lenge vært en komplett leverandør av produkter for håndtering av væskestrømmer i badeanlegg.  Vi leverer alt fra store rør til små klammer som  kan håndetre klorholdig vann og etsende miljøer i kjemikalierom. Vi er en erfaren partner som leverer hele løsningen og har alltid et stort utvalg på lager.

Klorhåndtering i svømmehaller stiller høye krav

Klor er etsende, noe som betyr at miljøet i et badeanlegg til tider er veldig korrosivt. Det stiller høye krav til både skjøter og materialer når det gjelder rør. Hos GPA har vi lang erfaring med slike miljøer og har levert komplette løsninger til mange svømmehaller. For rørledningene som er mest eksponert, brukes med fordel et dobbeltrørsystem. Det indre røret er laget av et materiale som kan håndtere etsende væsker, og det ytre røret er designet for å beskytte mot skader og sprut hvis innerrøret skulle svikte. For å redusere risikoen for uoppdaget lekkasje mellom rørene, kan du installere en lekkasjesensor som gir melding eller alarm, når det indre røret lekker.

Flensbeskyttelse for økt sikkerhet

For å beskytte personell og nærliggende utstyr i tilfelle lekkasje i en flenseskjøt eller ventil, anbefaler vi flensbeskyttelse. Det er en innovativ løsning som gjør det mulig å oppdage en lekkasje på et tidlig tidspunkt. Beskyttelsen, som er laget av plast, metall eller teknisk tekstil, er montert over en flensfuge og stanser kjemikalier i tilfelle lekkasje. Utsiden av lokket er utstyrt med en pH-indikator som umiddelbart signaliserer lekkasje. Alle våre flensbeskyttere er UV-stabile og kan monteres både innendørs og utendørs.

Bredt utvalg av koblinger

I en svømmehall brukes ofte forskjellige materialer og dimensjoner, noe som gjør det utfordrende å koble de forskjellige systemene til hverandre. Derfor har vi et bredt spekter av mekaniske koblinger for å koble sammen forskjellige typer rør eller rørdeler i ulike materialer og dimensjoner.

Prosessventilasjon i etsende miljøer

Vi har også lang erfaring med produkter for prosessventilasjon i etsende miljøer. I kjemikalierom er det for eksempel behov for ventilasjon som effektivt kan ta hånd om luften og suge ut klor og andre kjemikalier fra doseringsstasjonen. I tillegg til rørdeler til selve ventilasjonssystemet, leverer vi også plastvifter. De tradisjonelle metallviftene har kort levetid i denne typen aggressive miljøer, og det foretrekkes derfor en vifte i et syrebestandig plastmateriale.

Spør en ekspert!

GPA har lenge vært en komplett leverandør av produkter for håndtering av væskestrømmer i badeanlegg. Vi leverer alt fra store rør til små klammer som kan håndetre klorholdig vann og etsende miljøer i kjemikalierom.