Vi har løsningene for oljeutskillere og vannsluk i bilverkstedet

Bilverksteder og bilvaskeanlegg har høye krav til å håndtere og rense avløpsvannet før det når avløpssystemet. Det krever systemer for vannutløp og oljeutskillere, men også en sikker håndtering av kjemikalier og dosering. Vi har lang erfaring og et bredt spekter som dekker de fleste behov for væskestrømmer i verkstedet.

Et rent bilverksted krever mer enn oljeutskiller

Som en komplett leverandør har vi kunnskapen og produktene som kreves for å dimensjonere en effektiv oljeseutskiller i bilverkstedet eller i bilvaskeanlegget. I tillegg har vi også et stort utvalg koblinger og slanger til for eksempel dosering av rengjøringsmidler. Vi har solid kompetanse med denne typen installasjoner og hjelper deg gjerne underveis. Det kan dreie seg om å velge materialer med de rette egenskapene som passer for en bestemt type system, som PVC-slanger for kjemikalier i bilvask og polyetylen til blant annet trykkluftsystemer og tilførselsvann. Avløpssystemet må også være riktig dimensjonert og bestå av passende materiale. Den sentrale avløpsrennen i en bilvaskehall består ofte av et tradisjonelt galvanisert metallgitter. Problemet med et slikt gitter er at det avgir sinkioner i avløpsvannet. Dette stiller igjen høyere krav til behandlingen, noe som øker kostnadene og ofte tar mer plass. Med vårt glassfiberarmerte gittergulv løses problemet, samtidig som levetiden øker.

Vi kan tilby en optimal komplett løsning

Gjennom vår produktbredde kan vi fungere som din totalleverandør. For et kombinert bilverksted og bilvaskeanlegg kan vi levere alt som trengs for å håndtere avløpssystemer. Fra verkstedet og spylehallen ledes avløpsvannet til en felles oljeutskiller, før det til slutt slippes ut i kommunalt nett. Du kan også dra nytte av vår erfaring og tekniske ekspertise. Vi hjelper deg med valg av produkter slik at det er riktig type renne både i verkstedet og i vaskehallen. Ulike typer verksteder krever også forskjellige bredder og klasser på rennene og forskjellige størrelser på oljeutskilleren. Vi kan hjelpe deg med å dimensjonere riktig og skape en optimal løsning, uavhengig av om det er et sykkelverksted eller et spyleanlegg for større maskiner.  

Spør en ekspert!

Bilverksteder og bilvaskeanlegg har høye krav til å håndtere og rense avløpsvannet før det når avløpssystemet. Det krever systemer for vannutløp og oljeutskillere, men også en sikker håndtering av kjemikalier og dosering. Vi har lang erfaring og et bredt spekter som dekker de fleste behov for væskestrømmer i verkstedet.