Kontakt meg

Per-Ivar Daglig leder
Per Ivar Søfteland
+47 64 85 68 13
E-post pis@gpa.no

Vår miljøpolitikk

GPA jobber kontinuerlig med å forbedre våre produkters miljøpåvirkning. Dette for å forebygge og minimalisere den negative miljøpåvirkningen som kommer fra vår virksomhet og produktene vi selger. 
Vårt mål er å oppfylle de kravene som stilles fra våre kunder og miljøvernlovene på best mulig måte. 

Vårt arbeid bør gjøres med hensyn til effektiv ressursbruk ved aktivt
arbeider for å spare energi og materialer. Når det er miljømessig motivert
og praktisk mulig vil vi sortere og resirkulere avfallet som genereres i
vår virksomhet.

GPA bør opptre og oppfattes som en leverandør av høy miljøbevissthet og
ferdigheter. Dette, ved personlig ansvar for alle ansatte
vedlikeholdt og at alt stadig utvikle seg gjennom utdanning, informasjon og aktiv
engasjement i miljøarbeidet

Transport

Vi arbeider aktivt for en effektiv og miljømessig bruk av tilgjengelige transportløsninger og planlegger våre innkjøp og tjenester i henhold til det.  

Forbruk

Vi arbeider kontinuerlig med å redusere vår miljøpåvirkning når det kommer til forpakningsmateriell og forbruksmateriell. 

Kjemiske produkter

Vi minimerer antall av kjemiske produkter, og sørger for at disse håndteres og lagres i henhold til gjeldende lover og regler. Dette gjøres for å minimere vår miljøpåvirkning.  

Energi

Sammen med våre partnere arbeider vi aktivt for å redusere vårt energiforbruk. Ved innkjøp av nye maskiner, ombygging og nybygging velger vi der det er mulig energibesparende løsninger.