Kontakt meg

Per-Ivar Daglig leder
Per Ivar Søfteland
+47 64 85 68 13
E-post pis@gpa.no

Vår miljøpolitikk

GPA jobber kontinuerlig med stadige miljøforbedringer, for å forebygge og
minimalisere negative miljøpåvirkningen fra vår virksomhet og de produktene vi selger. Vårt mål et å oppfylle de krav som stilles med best mulig margin for våre kunder og miljøvernlovene.  

Vårt arbeid bør gjøres med hensyn til effektiv ressursbruk ved aktivt
arbeider for å spare energi og materialer. Når det er miljømessig motivert
og praktisk mulig vil vi sortere og resirkulere avfallet som genereres i
vår virksomhet.

GPA bør opptre og oppfattes som en leverandør av høy miljøbevissthet og
ferdigheter. Dette, ved personlig ansvar for alle ansatte
vedlikeholdt og at alt stadig utvikle seg gjennom utdanning, informasjon og aktiv
engasjement i miljøarbeidet

Transport

Vi arbeider aktivt for et effektivt og miljømessig utnyttelse av tilgjengelige transportløsninger og planlegger våre innkjøp og tjenester i henhold til det. 

Forbruk

Vi arbeider kontinuerlig for å redusere vår miljøpåvirkning av forpakningsmateriell og forbruksmateriell. 

Kjemiske produkter

Vi minimerer antallet av kjemiske produkter samt håndterer og lagrer detter i henhold til gjeldende lover og regler for minimere påvirkningen på miljøet.  

Energi

Sammen med våre partnere arbeider vi aktivt for å redusere energiforbruket. Ved innkjøp av nye maskiner, ombygging, nybygging velger vi i størst mulig grad energibesparende løsninger.