Badeanlegg

Det finnes badeanlegg i nesten samtlige av Norges kommuner i dag. Med det økende fokuset på svømmekunnskaper skapes en etterspørsel av badeanlegg med lang holdbarhet og god kvalitet.

Badeanleggene våre kunder leverer kan sammenlignes med en hvilken som helst annen prosessindustri. Plast er det mest optimale alternativet for prosessen. Denne sørger for et sikkert anlegg med mange års holdbarhet.

Prosessen

Vannbehandlingsprosesser innen badeanlegg har de siste 35 årene vært ett av GPAs største applikasjonsområde.

Med ett av Nordens største tilbud på PVC, C-PVC, PE, PP og installasjonssystem skaper vi de beste forutsetningene for at våre kunder skal lykkes i dette krevende miljøet.

Utjevningstank

I vannbehandling benyttes utjevningstanker. En utjevningstank sørger for at vannet holder et stabilt nivå uavhengig av badeanleggets besøksantall.

Sandfilter

Mindre partikler og slam som hår og hudceller vil feste seg på sandfilteret. Før sandfilteret benyttes en grovsil som filtrerer ut større gjenstander som for eksempel plaster som er mistet i bassenget. 

Kjemikalierommet

Kjemikalierommet håndterer ulike kjemikalier som veldig nøye tilsettes i badevannet. Dette for at vannet skal holdes friskt og ikke bære med seg bakterier.

UV-lysbehandling

UV-lysbehandling har de siste årene blitt en standard i renseanlegg til badevann. Noe som er lurt å tenke på i alle anlegg er at PVC ikke er UV-resistent og kommer med årene til å bli ødelagt om det utsettes for direkte UV-lys. Derfor anbefaler vi alltid å benytte PE100 ved disse installasjonene for å unngå at PVC er i direkte kontakt med UV-lys.

Sikkerhetstank

Ved kjemikaliehåndtering i badeanlegg finnes det alltid risikoer, men med riktige metoder kan man enkelt forebygge mange av dem. GPA tilbyr flere ulike produkter som minsker risikoen for personskader og skade på utstyr. 

Dobbeltrørsystem

Valg av rett materiale til rett applikasjon bidrar til økt beskyttelse. Enkelte rørlegginger er ekstra utsatt for slitasje og når ulykken først er ute kan dette gi ødeleggende konsekvenser. Et dobbeltrørsystem gir en økt sikkerhet mot dette. Medierøret er designet for å håndtere mediet.

Beskyttelsesrøret er derimot designet for å beskytte både mot ytre skader samt mot lekkasjer på medierøret. En lekkasjesensor kan installeres mellom medierøret og beskyttelsesrøret. Denne vil varsle om eventuelle lekkasjer.

Flensebeskyttelse

Beskyttelse til flensen øker sikkerheten og beskytter personal samt nærliggende utstyr ved lekkasje i flenseskjøten eller ventilen. Flensebeskyttelse er en innovativ løsning som gjør det mulig å oppdage en lekkasje på et tidlig stadie. Flensebeskyttelsen er produsert av plast, metall eller av teknisk tekstil. Beskyttelsen monteres enkelt over for eksempel en flenseskjøt og inneholder kjemikalier ved en eventuell lekkasje.

Beskyttelsen er på utsiden forseglet med pH-indikator som umiddelbart varsler om lekkasje. Alle flensbeskyttelser er UV-stabile og kan monteres både innen- og utendørs. For ventiler og annet prosessutstyr leveres tilpasset beskyttelse.

Overgang mellom ulike materialer

I et badeanlegg arbeider man ofte med ulike materialer og dimensjoner og det er ikke alltid lett å tilpasse disse systemene til hverandre.

Med vårt store tilbud av koblinger finner vi lett en smidig løsning til deg med en mekanisk kobling for å sammenføye to ulike typer rør eller rørdeler i ulikt materiale og med ulike dimensjoner.

Installasjonssystem

Med GPAs installasjonssystem har vi et komplett sortiment av rørklammere, skinner og fester for at du på en enkel og grei måte skal klare installasjonstiden på anlegget.

Har du tunge installasjoner?

En vannsklie hvor store mengder med vann skal transporteres kan fort bli veldig tungt og krevende for et installasjonssystem. Se vårt MPT system med en kontinuerlig skinne for fester slik at du kan utnytte hele lengden av din skinne.

Produkter som finnes innen overflatebehandling

/*Allt ovanför här är ifrån Svenska sidan*/