Vannverk

Rent vann er vår viktigste ressurs. Råvann tas ifra overflatevanntanker eller grunnvannstanker. Renseprosessen i vannverket kan være litt forskjellige ut i fra om det er overflate- eller grunnvann. Felles for dem er at i begge prosessene brukes kjemikalier for nedbør og pH justering.

Prosessen

I mer enn 20 år har GPA å spesialisert seg på akkurat den her typen av prosesser, og hvordan man på best mulig måte transporterer media fra et punkt til et annet. Det kan f. eks være ventiler i ulike plastmaterialer, dobbeltrør for ekstra sikkerhet, eller rister i glassfiber for områder med høy korrosivitet. Uansett hvilke krav som stilles gir GPA en hjelpende hånd med alt fra ideer til ferdige løsninger.

Overflatevannverk

I et overflatevannverk benyttes prosesser hvor kjemisk nedbør, desinfisering og kloring er nødvendig. I disse doseringssystemene brukes rør og ventiler såvel som koblinger og slange i varierende materialer som f. eks PVC, PE, og også et høypresterende materiale som ECTFE. For korrosive medier finnes det i dag lettmonterte dobbeltrørsystem som Poly-Flo for økt sikkerhet.

Ultrafiltrering

En metode som brukes for rensing er også ultrafiltrering. Dette er en rensemetode som innebærer at man ved hjelp av høyt trykk presser vannet igjennom et membranfilter. For å minske partikkelgraden i råvannet som først lagres i tanker inne i vannverket, kan man støpe inn beskyttelseliner av PE materiale i tankene, -dette for å unngå at betongpartikler følger med vannet inn i membranfilteret og setter seg i dem. Beskyttelseliner i betong kan også brukes i oppbevaringstanker på vannverk og i omkringliggende vannreservoarer/-tårn, for å skape en enkel rengjøring og homogen overflate.

Kurs

Hos oss i GPA kan man få kurs i plastsveising m.m. Vi har kurs på både basic nivå og et sertifiserende kurs med en 3:e parts bedømmelse i henhold til EN 13067/EWF 581. Vi vil passe på at sluttkunden kan kjenne seg trygg med arbeidet som utføres i dere prosess. Ønsker dere mer informasjon om våre kurs, kontakt oss så vi sammen kan finne et egnet kurs.

Produkter som finnes i vannverk