Fettutskillerpakke innendørs


Fettutskillere produsert i Polyeten

GPAs fettutskillerpakke for innendørs installasjon inneholder alt som trengs for en komplett godkjent installasjon for langvarig drift. Pakkene er enkle å installere, vedlikeholde og oppgradere!

Utskillerne finnes fra 2 - 7 L/S og leveres alltid komplett med gastette lokk og integrert slamfang. De finnes med tømmerør for å forenkle tømming og rengring. I pakken følger også prøvetakingskum og alarm med.