Euro PV+S

Auto Mix & Pump


Produsert iht. NS-EN-1825 av polyeten

For frittstående frostfri installasjon

Helautomatisert fettutskiller som via Shredder-Mix-System løser opp fettet før tømming og som automatisk pumper til slambilen. Den rengr og fyller opp fetttuskilleren automatisk etter tømming.

Med integrert slamfang og prøvetakingsmulighet. To gummiringstettede inspeksjonslokk Ø600 med hurtiglås. Tanken er 100% fri fra korrosjon.

Med påfyllingsrør og inspeksjonsvindu. Tømmerør Ø75 i PE-HD. Kan bestilles med valgfri slambilskobling.

Leveres med digital kontrollenhet 400 V. Kan bestilles med fjernkontroll. Effekt pumpe 3,0 kW.

Leveres komplett. 20 års materialgaranti.

Tilbehør: Prøvetakingskum, pumpestasjon, alarm

Dokument
NS (L/S) Vekt (kg) Artikkelkode
15 390 KE-93015.00/P1
20 980 KE-93020.00/P1
25 1020 KE-93025.00/P1
Mål og dimensjoner
NS (L/S) Vekt (kg) Ø a l b h1 h2 h3 Total Volym
15 390 200 3600 3925 1350 1030 1100 1152 3120 l
20 980 200 4500 4883 1370 1030 1100 1519 4100 l
25 1020 200 4500 4883 1370 1180 1250 1619 5400 l