Spjeldventiler


Dreiespjeld brukes som på/avstengningsventil.

Det er ikke optimalt å benytte dreisespjeld til væskestrømsregulering, da det er vanskelig å stille inn inn riktig støm og fordi det er fare for kavitasjon. Reguleringsventil eller en membranventil benyttes istedet til å regulere en væskestrøm.

GPA har ett standard dreiespjeld som kan tilkobles et PE-system:

K4 Industri
Robust dreiespjeldventil type K4 i kompakt design for industrielle applikasjoner for væsker og gasser.