RV

Radialvifte


Flere bilder

PPs Radialvifte

/2: to-polig

/4: fire-polig

Makstemp: 80°C

Flow: 500-12500 m³/h

Trykk: maks 2000 pa

Tekniske data og viftekurver se www.gpa.no

Dokument
d (mm) kW Artikkelkode Prisgruppe
75 0.09 RV075/2 024
110 0.09 RV110/2 024
125 0.12 RV125/2 024
125 0.06 RV125/4 024
125 0.12 RV140/2 024
125 0.06 RV140/4 024
160 0.37 RV160/2 024
160 0.12 RV160/4 024
160 0.37 RV180/2 024
160 0.12 RV180/4 024
200 0.75 RV200/2 024
200 0.25 RV200/4 024
200 1.1 RV225/2 024
200 0.25 RV225/4 024
250 0.55 RV250/4 024
250 0.55 RV280/4 024