Industri

GPAs produkter brukes i mange deler av industrien. I den kjemiske industrien leverer vi utstyr til mange ulike prosesser. Noen eksempler er anlegg for overflatebehandling, vannbehandling, kjemisk produksjon og bearbeiding av kjemikalier.

I treforedlingsindustrien brukes våre produkter i systemer for bleking og kjemikaliehåndtering, for eksempel håndtering av restsyrer. Våre produkter er mye brukt av ulike maskinprodusenter til alt fra utstyr for matproduksjon til behandlingutstyr.

Overalt
 hvor væsker skal håndteres, renses, behandles og doseres er det stor sjanse for at du vil finne våre produkter. Vi er eksperter på etsende væsker og korrosive miljøer, og er derfor behjelpelige uansett hvilke medier våre kunder skal håndtere.
/*Allt ovanför här är ifrån Svenska sidan*/