Poly Flo PE


Røret i Poly Flo dobbeltrørsystem er ekstruderende sømløse i et produksjonssteg, mens rørdelene produseres gjennom formspruting. På grunn av den smidige monteringen med simultansveising og den unike produksjonsmetoden, så er dette dobbeltrørsystemet et kostnadseffektivt alternativ til de vanlige dobbeltrørsystemene.

Fordeler

  • Sømløse deler uten sveiseskjøter

  • Full trykklasse

  • Ikke behov for distanser

  • Lite plassbehov

  • Lav vekt

  • Funksjonstestet for boring

Sortiment
Poly Flo finnes i dimensjonene d32, d63, og d110 i det innerste røret. Systemet finnes i både PP og PE

Material
Poly Flo PE er laget i PE 100 og Poly Flo PP er laget i PPR.

Montering
Poly Flo monteres med simultansveising. Simultansveising er en godt utestet sammenføyingsmetode og den skiller seg fra vanlig speilsveising ved at man sveiser både medierøret og beskyttelsesrøret samtidig. Med andre ord så går det i prinsipp like raskt som ved vanlig speilsveismetode.