PE-EL Antistatisk


PE-EL er et material som er elektrisk ledende på grunn av tilsatsen av ledende partikler (spesielt karbonrøyk). Karbonrøyk gjør at materialet tåler UV-stråling og derfor fungerer PE-EL utmerket i utendørsapplikasjoner.

Materialet
PE-EL er en modifisert polyetylen, grunnmaterialet er i PE100 og den ekstra tilsatte karbonen er i PE80 og derfor klassifiseres materialet som om det skulle vært PE80 material. PE-EL finnes i SDR klasse 33, 17 og 11.

Bruksområde
De elektriske egenskapene gjør at materialet kan brukes for transport av lettantennelige medier, pulver eller støv, ettersom rørsystemet PE-EL kan jordes. Andre bruksområder for rørsystemet PE-EL er for transport av brannfarlig kjemiske medier, avgassledninger og transport av faste partikler. PE-EL kan også brukes i områder hvor det er risiko for å starte gnister forårsaket av statisk elektrisitet.

Elektrisk ledende plast gir optimal kjemikalie- og korrosjonsbestandighet. Rørsystemet må være jordet for å avlede en elektrostatisk ladning. Antistatisk polyetylen er et produkt som også er gunstig å bruke i områder med farlig eksplosive omgivelser.

ATEX og Europanormen
PE-EL kan brukes innen eksplosive områder (ATEX soner). Begrepet ATEX er avledet fra den franske forkortelsen for atmosfære eksplosiv. Direktivet omfatter i dag to retningslinjer innen eksplosjonsvern, nemlig ATEX-direktivet 94/9 / EG og ATEX arbeidsplassen direktiv 1999/92 / EG.

PE-EL beskrives i standarden EN 13463-1.

/*Allt ovanför här är ifrån Svenska sidan*/