Sureline


For å sikre en kostnadseffektiv og rask installasjon av rørsystem, blir alternativ installasjonsteknikker viktigere og vanligere.

Sandfri installasjon

Med en sandfri installasjon kan kostnadene minskes betraktelig ettersom behovet for beskyttelsefyllende sand rundt røret på arbeidsplassen minskes. Eksisterende jordmasser kan gjenbrukes i større utstrekning. Utover dette kan behovet av masseforflyttning reduseres da andre metoder kan velges med fordel (f. eks relining, horisontal styrbar borring, rørsprengning). Naturen og miljøet forblir urørt. Man holder trafikken flytende uten avbrudd og kostnadskrevende ettervernarbeid ses på som en utdatert teknikk.

Alternative installasjonsteknikker er krevende for utsiden av røret. Riper og punktbelastninger er umulig å unngå. For å kunne garantere en sikker og pålitelig drift og holdbarhet av PE-rør anbefales å bruke Surelinerør laget av PE100-RC. For de mest krevende prosjektene (f. eks rørsprengning) finnes Sureline med et ekstra beskyttende lag av PP.

Fordeler

  • Lett og fleksibel

  • Enkel installasjon

  • Sikker sammenføyingsteknikk

  • Sveisbar (ingen risiko for innv. og utv. lekasje)

  • Lang levetid

  • Utmerket kjemisk holdbarhet

  • Forhindrer tilstopping og bidrar til gode flowegenskaper

  • Minsket kostnad for fyllmasser

/*Allt ovanför här är ifrån Svenska sidan*/