Vi lever av å gi deg en optimal flow

GPA Flowsystem er ledende innen teknologi på væskestrømmer i det skandinaviske markedet. Med vårt omfattende tilbud innen teknisk kompetanse, produkter og logistikk skaper vi en optimal flow gjennom hele ditt prosjekt.

bra flyt i hele skandinavia

I tillegg til å levere systemløsninger, bidrar vi til økt effektivitet og en bedre arbeidsflyt. Vår ambisjon er å gi deg en enklere hverdag. Med virksomheter i Sverige, Norge og Danmark har vi erfaring og kunnskap om hvert lands ulike behov. Dette betyr at vi kan gi deg de riktige produktene og skreddersydd teknisk rådgivning.

Vår visjon

En verden der alt flyter, både trygt og bærekraftig

Vår visjon er en verden der alt flyter, både trygt og bærekraftig. Det er en verden uten hindringer, barrierer, murer eller grenser. En verden som er trygg og sikker, der alle tar ansvar og bryr seg om hverandre. Der miljø, klima, sosial rettferdighet og økonomisk bærekraft er i fokus.

Vår misjon

Hver dag bruker vi vår erfaring med ledningssystemer i en rekke bransjer, kunnskap og kreativitet for å gi kundene våre en enklere og bedre flyt i alle prosesser.

På denne måten kan vi alltid tilby deg den beste løsningen og den mest fleksible tjenesten.

Våre verdier

Ansvarsfulle

Vi holder det vi lover, og sikrer kvalitet i alle ledd. Som ansvarlige mennesker med omsorg for framtiden, fokuserer vi på bærekraft i alt vi gjør.

Oppdagere

Vi prøver alltid å se nye muligheter og overgå våre kunders forventninger. Vi ønsker å utvikle oss, og trives i et miljø som oppmuntrer til læring.

Pålitelige

Vår brede erfaring og inngående kunnskap gjør oss pålitelige. Ved å lytte til våre kunder og tilby dem vår kompetanse får vi dem til å føle seg ivaretatt.

Dedikerte

Vi har god forståelse for våre kunders virksomhet og hverdagsutfordringer. Vårt mål er å være en langsiktig og pålitelig partner, som leverer de rette produktene til rett tid og til riktig pris.

vi forvalter jordens ressurser

GPA jobber målrettet for å forhindre og minimere negativ miljøpåvirkning fra vår virksomhet og produktene vi selger. Vårt mål er alltid å oppfylle kundenes krav og krav til miljø hjemlet i lov med trygg og god margin.

Vi arbeider for effektiv ressursbruk og for å forvalte energi og materialer for å ta vare på miljøet. Vi resirkulerer virksomhetens avfall når det er miljømotivert og praktisk mulig.

GPA skal opptre og oppleves som en leverandør med høy miljøbevissthet og kompetanse. Dette gjøres ved å opprettholde det personlige ansvaret til alle ansatte og at sørge for at alle kontinuerlig utvikles gjennom opplæring, informasjon og aktiv deltakelse i miljøarbeid.

Transport: Vi jobber aktivt for en effektiv og miljømessig utnyttelse av tilgjengelige transportløsninger og planlegger våre kjøp og forretningsreiser etter det.

Forbruk: Vi jobber aktivt for å redusere miljøpåvirkningen fra emballasje og forbruksvarer.

Energi: Sammen med våre partnere jobber vi aktivt og målbevisst for å redusere energiforbruket. Ved innkjøp av nye maskiner og ombygging / nybygg velger vi så langt det er mulig de mest energisparende løsningene.

Vårt engasjement

Vår visjon handler om en bærekraftig verden der alt flyter uten grenser og hvor alle bryr seg om hverandre. Vi jobber for dette hver dag, blant annet ved å støtte organisasjoner som på forskjellige måter prøver å gjøre verden til et tryggere og bedre sted å være.

GPA støtter