Aqualift F

Ø800 / Ø1000

Pumpestasjon i Ø800 / Ø1000 kum produsert i polyeten, PE, med en eller to kvernpumper (AP 501). Pumpene er nedsenkbare (IP 68) på 0,75 kW. Resistent mot aggressive medier . Innløp Ø160, utløp Ø63 / 90 i PE-HD, ventilasjons- og kabeltilkobling Ø110. Utløp med avstengningsventil og tilbakeslagsventil. Justerbar forlengningshals produsert i polymer. Lokk i klasse B (12,5 tonn) eller klasse D (40 tonn) av støpejern iht. NS-EN-124. Kummen er 100% tett og korrosjonsfri. Kan håndtere opp til 500 mm grunnvann. Pumpestasjonen krever ventilasjon. For installasjon utenfor eksplosjonsklassifiserte områder. Alternativ: 1: AP 501 med flottør og 1 utskiftbar pumpe. 230 V. 2: AP 501 med kontrollenhet og 1 utskiftbar pumpe. 230 V – 400 V. 3 flottører (OFF, ON, ALARM). 3: AP 501 med kontrollenhet og 2 utskiftbare pumper. 230 V – 400 V. 4 flottører (OFF, ON1, ON2, ALARM).
  • Produsert iht. NS-EN-752 .
  • For avløpsvann med eller uten fekalier.
  • For nedgravd installasjon.
  • Pumpevolum: 150 liter