Aqualift S

Ø1000

Pumpestasjon i Ø1000 kum produsert i polyeten, PE, med en eller to pumper. Resistent mot aggressive medier. Innløp Ø110/160, utløp Ø40 PVC, ventilasjons- og kabeltilkobling Ø110. Utløp med integrert tilbakeslagsventil. Inklusive trappesteg. Installasjonsdybde 1,5 – 5 m. Justerbar forlengningshals produsert i polymer. Lokk I klasse B (12,5 tonn) eller klasse D (40 tonn) av støpejern iht. NS-EN-124. Kummen er 100% tett og korrosjonsfri. Kan håndtere grunnvann opp til 500mm.
  • Produsert iht. NS-EN-752.
  • For avløpsvann uten fekalier.
  • For nedgravd installasjon.
  • Pumpevolum: 180 liter
  • Pumpestasjonen krever ventilasjon.
  • Alternativ:
  • 1: KTP 500 / GTF 1000 med flottør og 1 utskiftbar pumpe. For konduktive eller ikke-konduktive væsker. (0,48 kW / 1,18 kW)
  • 2: KTP 500 / GTF 1000 med kontrollenhet og 1 utskiftbar pumpe. For konduktive eller ikke-konduktive væsker. (0,48 kW / 1,18 kW)
  • 3: KTP 500 / GTF 1000 med kontrollenhet og 2 utskiftbare pumper. For konduktive eller ikke-konduktive væsker. (2 x 0,48 kW / 1,18 kW)