Aqualift S

Ø600

Pumpestasjon i Ø600 kum produsert i polyeten, PE, med en eller to nedsenkbare pumper. Resistent mot aggressive medier. Innløp Ø110/160, utløp Ø40 PVC, ventilasjons- og kabeltilkobling Ø110. Utløp med integrert tilbakeslagsventil. Justerbar forlengningshals produsert i polymer. Lokk I klasse B (12,5 tonn) eller klasse D (40 tonn) av støpejern iht. NS-EN-124. Kummen er 100% tett og korrosjonsfri. Kan håndtere opp til 2000 mm grunnvann.
  • Produsert iht. NS-EN-12050.
  • For avløpsvann uten fekalier.
  • For nedgravd installasjon.
  • Alternativ:
  • 1: KTP 500/GTF 1000 med flottør og 1 utskiftbar pumpe. For konduktive eller ikke-konduktive væsker. (0,48 kW / 1,18 kW)
  • 2: KTP 500 / GTF 1000 med kontrollenhet og 1 utskiftbar pumpe. For konduktive eller ikke-konduktive væsker. (0,48 kW / 1,18 kW)
  • 3: KTP 500 / GTF 1000 med kontrollenhet og 2 utskiftbare pumper. For konduktive eller ikke-konduktive væsker. (2 x 0,48 kW / 1,18 kW)
Vis alle mål +
Artikkel nummer NRF SpenningFiler
KE-825830B 230 V
KE-825810B 230 V
KE-825810D 230 V
KE-825820B 230 V
KE-825820D 230 V
KE-825830D 230 V
KE-827810B 230 V
KE-827810D 230 V
KE-827820B 230 V
KE-827820D 230 V
KE-827830B 230 V
KE-827830D 230 V
KE-825811B 230 V
KE-825811D 230 V
KE-825821B 230 V
KE-825821D 230 V
KE-825831B 230 V
KE-825831D 230 V
KE-827811B 230 V
KE-827811D 230 V
KE-827821B 230 V
KE-827821D 230 V
KE-827831B 230 V
KE-827831D 230 V
KE-824811B 230 V
KE-824811D 230 V
KE-824821B 230 V
KE-824821D 230 V
KE-824831B 230 V
KE-824831D 230 V
KE-826811B 230 V
KE-826811D 230 V
KE-826821B 230 V
KE-826821D 230 V
KE-826831B 230 V
KE-826831D 230 V
Datablad