Endeventil

Ø250 – 600

  • Produsert iht. NS -EN-13564 av polymer.
  • Ende ventil med fritthengende klaff.