GBF-HP

Albue 90°

  • PVDF- albue 90°
  • Støpt
  • Speilsveising og IR- sveising
  • PN 10 = SDR 33
  • PN 16 = SDR 21
  • Standard + High purity
  • High purity leveres i forseglede plastposer .
Nullstill
Vis alle mål +
Artikkel nummer NRF dSDRszrFiler
GBF-HP21-125 125SDR216135125
GBF-HP21-140 140SDR216.7148140
GBF-HP21-160 160SDR217.7181157
GBF-HP21-180 180SDR218.6200175
GBF-HP21-200 200SDR219.6217196
GBF-HP21-225 225SDR2110.8243225
GBF-HP21-250 250SDR2111.9287250
GBF-HP21-280 280SDR2113.4288280
GBF-HP21-315 315SDR2115338300
GBF-HP33-125 125SDR333.9135125
GBF-HP33-140 140SDR334.3148140
GBF-HP33-160 160SDR334.9181157
GBF-HP33-180 180SDR335.5200175
GBF-HP33-200 200SDR336.2217196
GBF-HP33-225 225SDR336.9243225
GBF-HP33-250 250SDR337.7287250
GBF-HP33-280 280SDR338.6288280
GBF-HP33-315 315SDR339.7338300
Artikkel nummer GBF-HP21-125
NRF
d 125
SDR SDR21
s 6
z 135
r 125
Artikkel nummer GBF-HP21-140
NRF
d 140
SDR SDR21
s 6.7
z 148
r 140
Artikkel nummer GBF-HP21-160
NRF
d 160
SDR SDR21
s 7.7
z 181
r 157
Artikkel nummer GBF-HP21-180
NRF
d 180
SDR SDR21
s 8.6
z 200
r 175
Artikkel nummer GBF-HP21-200
NRF
d 200
SDR SDR21
s 9.6
z 217
r 196
Artikkel nummer GBF-HP21-225
NRF
d 225
SDR SDR21
s 10.8
z 243
r 225
Artikkel nummer GBF-HP21-250
NRF
d 250
SDR SDR21
s 11.9
z 287
r 250
Artikkel nummer GBF-HP21-280
NRF
d 280
SDR SDR21
s 13.4
z 288
r 280
Artikkel nummer GBF-HP21-315
NRF
d 315
SDR SDR21
s 15
z 338
r 300
Artikkel nummer GBF-HP33-125
NRF
d 125
SDR SDR33
s 3.9
z 135
r 125
Artikkel nummer GBF-HP33-140
NRF
d 140
SDR SDR33
s 4.3
z 148
r 140
Artikkel nummer GBF-HP33-160
NRF
d 160
SDR SDR33
s 4.9
z 181
r 157
Artikkel nummer GBF-HP33-180
NRF
d 180
SDR SDR33
s 5.5
z 200
r 175
Artikkel nummer GBF-HP33-200
NRF
d 200
SDR SDR33
s 6.2
z 217
r 196
Artikkel nummer GBF-HP33-225
NRF
d 225
SDR SDR33
s 6.9
z 243
r 225
Artikkel nummer GBF-HP33-250
NRF
d 250
SDR SDR33
s 7.7
z 287
r 250
Artikkel nummer GBF-HP33-280
NRF
d 280
SDR SDR33
s 8.6
z 288
r 280
Artikkel nummer GBF-HP33-315
NRF
d 315
SDR SDR33
s 9.7
z 338
r 300
Datablad