Membranventiler

Membranventiler egner seg i en rekke applikasjoner fra korrosive miljøer i industrien til enkle vannapplikasjoner. Membranventiler kan brukes som på- og avstengningsventiler og som kontrollventiler. Her tilbyr vi manuelle ventiler og ventiler med pneumatiske aktautorer, endebrytere og positioner. Ventilene egner seg svært godt i systemer med høye krav til renhet som f.eks. i farmasøytisk og næringsmiddelindustri. Leveres i stort utvalg av materialer som PVC-U, PVC-C, PP, PVDF, PFA/PTFE-linede og i ulike stålmaterialer.

Filtrering
Filtrering
Materiale
Rense filter
Sammenføyingsmetoder
Rense filter
Styring
Rense filter
Pakning
Rense filter
Resultat (641 Produkter)

DKDC-V

Utv. lim

DKPDV/NC-P

Membranventil utv. lim pneumatisk (NC)

DKMDV/NC-P

Membranventil med utv. lim pneumatisk (NC)

DKOC-V

Membranventil flenset DIN PN10/16

DKOC-P

Membranventil flenset DIN PN10/16
Plassholder

M/VM

Membran til ventil VM

VMDA/NC-E

Membranventil utv. lim pneumatisk (NC) EPDM

CMFV/NO-E

Membranventil innv. gjenge pneumatisk (NO) EPDM

T4UIU/NO-E

Membranventil innv. lim pneumatisk (NO) EPDM

CMUFV/NC-E

Membranventil innv. gjenge pneumatisk (NC) EPDM

CMUFV-E

Membranventil union innv. gjenge EPDM

024.90

Elektrisk endebryter

VMDV/NO-E

Membranventil utv. lim pneumatisk (NO) EPDM

T4OU-E

Membranventil flenset DIN PN10/16 EPDM

T4DF

Membranventil utv. sveis

T4UIF/NC

Membranventil union innv. sveis pneumatisk (NC)

CMDF/NO-E

Utv. sveis pneumatisk (NC) EPDM

T4OF/DA

Membranventil flenset DIN PN10/16 pneumatisk (DA)

CMDM-E

Membranventil utv. sveis EPDM

CMUIM/NC-E

Membranventil med union innv. sveis pneumatisk (NC) EPDM

CMFM/NO-E

Membranventil innv. gjenge pneumatisk (NO) EPDM

T4OF/NC

Membranventil flenset DIN PN10/16 pneumatisk (NC)

DKOM/DA-E

Membranventil flenset DIN PN10/16 pneumatisk (DA) EPDM

T4DU-E

Membranventil utv. lim EPDM

CMIM/NC-E

Membranventil innv. sveis pneumatisk (NC) EPDM

VMOM-E

Membranventil flenset DIN PN10/16 EPDM

T4OM/NC-E

Membranventil flenset DIN PN10/16 pneumatisk (NC) EPDM

T4UIU/DA-E

Membranventil innv. lim pneumatisk (DA) EPDM

VMDV-E

Membranventil utvendig lim EPDM

024.16.200

Elektropneumatisk positioner

CMDC/NO-E

Membranventil utv. lim pneumatisk (NO) EPDM

CMUIV/DA-E

Membranventil innv. lim pneumatisk (DA) EPDM

CMDV/NC-E

Membranventil utv. lim pneumatisk (NC) EPDM

VMOC/NO-E

Membranventil flenset pneumatisk (NO) EPDM

CMDC/DA-E

Membranventil utv. lim pneumatisk (DA) EPDM

T4UIU-E

Membranventil union innv. lim EPDM

CMIV/NO-E

Membranventil innv. lim pneumatisk (NO) EPDM

CMDV-E

Membranventil utv. lim EPDM

VMDC/NO-E

Membranventil utv. lim pneumatisk (NO) EPDM

CMDC/NC-E

Membranventil utv. lim pneumatisk (NC) EPDM

T4DF/DA

Membranventil utv. sveis pneumatisk (DA)

CMIF-E

Innv. sveis EPDM

CMFF-E

Innv. gjenge EPDM

CMUIF-E

Innv. sveis med union EPDM

CMDF/DA-E

Utv. sveis pneumatisk (DA) EPDM

CMIF/DA-E

Innv. sveis pneumatisk (DA) EPDM

VMOC/NC-E

Membranventil flenset pneumatisk (NC) EPDM

T4UIU/NC-E

Membranventil innv. lim pneumatisk (NC) EPDM

T4DU/DA-E

Membranventil utv. lim pneumatisk (DA) EPDM

VMHV

Membranventil innv. lim

T4DM-E

Membranventil utv. svets EPDM

T4UIM-E

Membranventil med union innv. sveis EPDM

T4DM/NC-E

Membranventil utv. sveis pneumatisk (NC) EPDM

T4OM/DA-E

Membranventil flenset DIN PN10/16 pneumatisk (DA) EPDM

T4OM/NO-E

Membranventil flenset DIN PN10/16 pneumatisk (NO) EPDM

VMDM/NO-E

Membranventil utv. sveis pneumatisk (NO) EPDM

VMDM-E

Membranventil utv. sveis EPDM

VMOM/NC-E

Membranventil flenset DIN PN10/16 pneumatisk (NC) EPDM

CMFM/DA-E

Membranventil innv. gjenge pneumatisk (DA) EPDM

T4UIF

Membranventil med union innv. sveis

CMIF/NO-E

Innv. sveis pneumatisk (NO) EPDM

VMDM/NC-E

Membranventil utv. sveis pneumatisk (NC) EPDM

T4DF/NC

Membranventil utv. sveis pneumatisk (NC)

CMIM/DA-E

Membranventil innv. sveis pneumatisk (DA) EPDM

CMUIV/NO-E

Membranventil innv. lim pneumatisk (NO) EPDM
Plassholder

VMOF/NO-E

Flenset DIN PN10/16 pneumatisk (NO) EPDM

VMDC-E

Membranventil utv. lim EPDM

T4-PPN-3

Membranventil utv. sveis PTFE

DKPDM/DA-E

Membranventil utv. sveis pneumatisk (DA) EPDM

VMDC/NC-E

Membranventil utv. lim pneumatisk (NC) EPDM

CMDF/NC-E

Utv. sveis pneumatisk (NC) EPDM

CMUIC/DA-E

Membranventil med union innv. lim pneumatisk (DA) EPDM

CMIF/NC-E

Innv. sveis pneumatisk (NC) EPDM

024.11

Slaglengdebegrensning

VMDF/NO-E

Membranventil pneumatisk (NO) DN15-100 EPDM

024.10

Optisk indikering

VMOV-E

Membranventil flenset DIN PN10/16 EPDM

CMDV/DA-E

Membranventil utv. lim pneumatisk (DA) EPDM

CMFM/NC-E

Membranventil innv. gjenge pneumatisk (NC) EPDM

CMUFV/DA-E

Membranventil innv. gjenge pneumatisk (DA) EPDM

M/T4

Membran til ventil T4

CMIM/NO-E

Membranventil innv. sveis pneumatisk (NO) EPDM

VMOV/NC-E

Membranventil flenset pneumatisk (NC) EPDM

T4UIF/NO

Membranventil med union innv. sveis pneumatisk (NO)

T4DU/NO-E

Membranventil utv. lim pneumatisk (NO) EPDM

T4UIM/DA-E

Membranventil med union innv. sveis pneumatisk (DA) EPDM

T4OF

Membranventil flenset DIN PN10/16

CMIM-E

Membranventil Innv. sveis EPDM

CMFM-E

Membranventil innv. sveis EPDM

T4BEU-E

PVC membranventil union utv. PE sveis EPDM

CMDM/DA-E

Membranventil utv. sveis pneumatisk (DA) EPDM

CMUIF/DA-E

Innv. sveis pneumatisk (DA) EPDM

CMUIC/NC-E

Membranventil med union innv. lim pneumatisk (NC) EPDM

CMUIV-E

Membranventil union innv. lim EPDM

CMUIV/NC-E

Membranventil innv. lim pneumatisk (NC) EPDM

T4OU/DA-E

Membranventil flenset pneumatisk (DA) EPDM

DFDF/NO-P

Membranventil utv. sveis pneumatisk (NO) PTFE

CMDM/NO-E

Membranventil utv. sveis pneumatisk (NO) EPDM

CMUFV/NO-E

Membranventil innv. gjenge pneumatisk (NO) EPDM

CMFV/DA-E

Membranventil innv. gjenge pneumatisk (DA) EPDM