Spjeldventiler

Spjeldventiler egner seg i en rekke applikasjoner fra korrosive miljøer i industrien til enkle vannapplikasjoner. Ventilene brukes først og fremst som på- og avstengingsventiler. Vi kan levere manuelle ventiler og ventiler med elektrisk eller pneumatisk aktuator. Leveres med endebryter og magnetventil. I sortimentet vårt finner du bl.a. Wafer, luggede eller flensede ventiler. Leveres i stort utvalg av materialer som PVC-U, PVC-C, PP, PVDF, PFA/PTFE-linede og i ulike stålmaterialer.

Filtrering
Filtrering
Material
Rense filter
Styrning
Rense filter
Packning
Rense filter
Resultat (120 Produkter)

K4OF

Dreiespjeld med håndtak

624BRM

K4OM/DA-E

Dreiespjeld pneumatisk (DA) EPDM

K4OU/RM-E

Dreiespjeldsventil m/gir EPDM

K4OF/CE

Dreiespjeld elektrisk

924TB

K4OC/NC-E

Dreiespjeld pneumatisk (NC) EPDM

K4OU/DA-E

Dreiespjeldsventil med pneumatisk aktuator (DA) EPDM

K4OSM/DA-E

Spjeldventil pneumatisk (DA) EPDM

624T

K4OU-E

Dreiespjeldsventil med håndtak EPDM

K4OSM-E

Spjeldventil med håndtak EPDM

H/K4

Håndtak

K4OF/NC

Dreiespjeld pneumatisk (NC)

K4OF/DA

Dreiespjeld pneumatisk (DA)

K4OM/RM-E

Dreiespjeld med gir EPDM

K4OC/DA-E

Dreiespjeld pneumatisk (DA) EPDM

K4OU/NC-E

Dreiespjeldsventil med pneumatisk aktuator (NC) EPDM

K4OC/CE-E

Dreiespjeld elektrisk EPDM

624B

Spjeldventil Wafer håndtak

K4OSM/CE-E

Spjeldventil elektrisk aktuator EPDM

K4OM/LU-E

Dreiespjeld med håndtak lugget EPDM

K4OM-E

Dreiespjeld med håndtak EPDM

924BRM

H/K4-LS

Justeringshåndtak

K4OM/RM-LU-E

Dreiespjeld med gir lugget EPDM

K4OU/LU-E

Dreiespjeld m/håndtak, lug EPDM

K4OU/CE-E

Dreiespjels med elektrisk aktuator EPDM

924BB

K4OC/RM-E

Dreiespjeld med gir EPDM

924T

984A

Dreiespjeldventil

K4OSM/NC-E

Spjeldventil pneumatisk (NC) EPDM

924B

K4OM/NC-E

Dreiespjeld pneumatisk (NC) EPDM

K4OSM/NO-E

Spjeldventil pneumatisk (NO) EPDM

K4OF/RM

Dreiespjeld med gir

624TRM

K4OC-E

Dreiespjeld med håndtak EPDM

FKOV/DA-E

Spjeldventil, pneumatisk (DA) EPDM

FKOM/RM-E4 Badmesteren

Spjeldventil m/gir

FKOM-E

Spjeldventil med håndtak EPDM

FKOM/RM-LU-E

Spjeldventil med gir lugget EPDM

FEOV/RM-E

Spjeldventil m/gir EPDM

FKOM/DA-E

Spjeldventil pneumatiskt (DA) EPDM

SET/FK

Monteringsbrikke aktuator

FKOA/NC-E

Spjeldventil pneumatiskt (NC) EPDM

FKOV/NC-E

Spjeldventil, pneumatisk (NC) EPDM

LUG/FE

Gjengeinnsats FE

FKOC/RM-E

Spjeldventil med gir EPDM

FK/RF

Finjusteringshåndtak

FKOV/CE-E

Spjeldventil, elektrisk aktuator EPDM

FKOF/CE

Spjeldventil elektrisk

FKOV-E

Med håndtak EPDM

FKOM/NC-E

Spjeldventil pneumatiskt (NC) EPDM

FKOA-E

Spjeldventil med håndtak EPDM

FKOF/DA

Spjeldventil pneumatisk (DA)

FKOF/NC

Spjeldventil pneumatiskt (NC)

FKOF/RM

Spjeldventil med gir

FKOM/CE-E

Spjeldventil elektrisk aktuator EPDM

FKOA/CE-E

Spjeldventil elektrisk EPDM

FKOC/NC-E

Spjeldventil pneumatiskt (NC) EPDM

FKOM-E4

Spjeldventil med håndtak

FKOC/DA-E

Spjeldventil pneumatiskt (DA) EPDM

FKOF

Spjeldventil med håndtak

FEOV-E

Spjeldventil m/håndtak EPDM

QPVS

Spesialkrage FK/FE

FKOA/DA-E

Spjeldventil pneumatiskt (DA) EPDM

FKOV/LU-E

Spjeldventil m/håndtak, lug EPDM

FKOA/RM-E

Spjeldventil med gir EPDM

FKOM/LU-E

Spjeldventil LUG m/spak EPDM

FKOC-E

Spjeldventil med håndtak EPDM

FKOC/CE-E

Spjeldventil elektrisk EPDM

FKOM/RM-E

Spjeldventil med gir EPDM

FKOV/RM-E

Spjeldventil m/gir EPDM

K4OC-V

Dreiespjeld med håndtak FPM

K4OU/CE-V

Dreiespjels med elektrisk aktuator FPM

K4OM-V

Dreiespjeld med håndtak FPM

K4OU/DA-V

Dreiespjeldsventil med pneumatisk aktuator (DA) FPM

K4OC/RM-V

Dreiespjeld med gir FPM

K4OC/CE-V

Dreiespjeld elektrisk FPM

K4OC/NC-V

Dreiespjeld pneumatisk (NC) FPM

K4OC/DA-V

Dreiespjeld pneumatisk (DA) FPM

K4OU-V

Dreiespjeldsventil med håndtak FPM

K4OSM-V

Spjeldventil med håndtak FPM

K4OU/LU-V

Dreiespjeld m/håndtak, lug FPM

K4OU/NC-V

Dreiespjeldsventil med pneumatisk aktuator (NC) FPM

K4OU/RM-V

Dreiespjeldsventil m/gir FPM

K4OM/LU-V

Dreiespjeld med håndtak lugget FPM

K4OM/DA-V

Dreiespjeld pneumatisk (DA) FPM

K4OM/NC-V

Dreiespjeld pneumatisk (NC) FPM

K4OM/RM-V

Dreiespjeld med gir FPM

K4OSM/CE-V

Spjeldventil elektrisk aktuator FPM

K4OSM/DA-V

Spjeldventil pneumatisk (DA) FPM

K4OSM/NC-V

Spjeldventil pneumatisk (NC) FPM

K4OSM/NO-V

Spjeldventil pneumatisk (NO) FPM

FKOV-V

Med håndtak FPM

FKOV/RM-V

Spjeldventil m/gir FPM

FKOV/LU-V

Spjeldventil m/håndtak, lug FPM

FKOV/DA-V

Spjeldventil, pneumatisk (DA) FPM