Multitube

Ø250 – 500

  • Produsert iht. NS-EN-13564 av polymer.
  • For avløpsvann uten fekalier.
  • For fritthengende installasjon.
  • Tilbakeslagsventil med en fritthengende klaff.
  • Med fleksibel anslutningskobling som tillater installasjon i følgende dimensjonsspenn:
  • Ø250: 250 - 275 mm
  • Ø300: 310 - 335 mm
  • Ø400: 385 - 410 mm
  • Ø500: 495 - 525 mm
Vis alle mål +
Artikkel nummer NRF ABCDEFiler
KE-71250 2259092 48545573026060 CAD/Dwg2D
KE-71300 2259093 49047082532035 CAD/Dwg2D
KE-71400 2259094 60061090041030 CAD/Dwg2D
KE-71500 2259095 730700123051540
Datablad