PESCRAPER

Skrapeverktøy opp til d160mm

Skrapeverktøy for PE-rør