Retur av varer

Følgende gjelder for retur av varer:

Oppfyller ikke varene våre krav til retur gjelder følgende:

service av sveiseapparater:

Returadresse: GPA Flowsystem AS, Regnbueveien 9, 1405 Langhus, Norway