Returer av gods

Følgende gjelder for varer som returneres:

Oppfyller ikke varene våre krav til retur gjelder følgende:

Ved service av sveiseapparater:

Returadresse: GPA Flowsystem AS, Regnbueveien 9, N-1405 Langhus, Norway