Spesialist på vannstrømmer og prosesskjøling for stålverk

Som spesialister på alle typer vannstrømmer har vi lang erfaring med å håndtere både prosesskjøling og vanntransport inn og ut av stålverket. Vi har et bredt utvalg av glassfiberarmerte rør og polyetylenrør i store dimensjoner for store vannstrømmer. I tillegg har vi produkter for oksygenhåndtering, damp og vannrensing, noe som betyr at vi kan ta et overordnet ansvar for vannstrømmen fra start til slutt.

Komplett rørsystem for stålverkets prosesskjøling

Masovnene i et stålverk blir ofte avkjølt med vann fra et nærliggende vassdrag. Dette krever veldimensjonerte rør som kan håndtere store vannstrømmer. Vi har god erfaring med å håndtere transport av kjølevann inn og ut av anleggene. Med et bredt utvalg av glassfiberarmerte rør og polyetylenrør i store dimensjoner, kan vi levere både innløps- og utløpsrør for kjølevann og store rør for regnvann. I stålindustrien er det også nødvendig med håndtering av sterke syrer, som fluorsyre og salpetersyre. Disse syrene brukes til å foredle kvaliteten på stålmaterialene og stiller svært høye krav til kjemisk motstand på rørsystemet. Vi har rør i forskjellige materialer tilpasset ulike syrer. Sikkerhet er også ekstremt viktig, derfor anbefales det å bruke dobbeltrørsystemer og flensbeskyttelse i noen partier. Dobbeltrørsystemene har et indre rør som er motstandsdyktig mot væsker og et ytre rør som beskytter systemet mot ytre påvirkninger.  Dobbeltrørsystemer fungerer også som en beskyttelse i tilfelle lekkasje. En lekkasjedetektor kan også installeres mellom indre og ytre rør som et ekstra sikkerhetstiltak.

Systemløsninger for renseanlegg

Stålanlegg trenger også industriell vannbehandling, inkludert gjennom egne forbehandlingsanlegg eller komplette renseanlegg. Hos GPA har vi lang erfaring med vannrensing. Vi har et unikt utvalg med doble rør, ventiler i forskjellige plastmaterialer, høytrykkskoblinger, slanger i små dimensjoner og gittergulv i glassfiber for områder med høy korrosivitet. Vi har høy leveringssikkerhet og gjennomtenkt logistikk og kan dermed dekke mange av stålverkets behov for ulike produkter.

Spør en ekspert

Som spesialister på alle typer vannstrømmer har vi lang erfaring med å håndtere både prosesskjøling og vanntransport inn og ut av stålverket. Vi har et bredt utvalg av glassfiberarmerte rør og polyetylenrør i store dimensjoner for store vannstrømmer. I tillegg har vi produkter for oksygenhåndtering, damp og vannrensing, noe som betyr at vi kan ta et overordnet ansvar for vannstrømmen fra start til slutt.