Resistenstabellen

Her finner du vår resistenstabell. Resistenstabellen er en veiledning til riktig materialvalg – ikke en garanti. Har du noen spørsmål? – kontakt oss!

Under fanen Chemical kan du enten velge kjemikalie du ønsker, skrive inn navnet på kjemikalie eller søke på CAS-nummer.

Chemical
Material

Anbefalingene er basert på data fra ISO/TR 10358 og DIBt. Dette er kun generell informasjon. Vi aksepterer ingen garanti eller ansvar. For kjemiske medier som påvirker (svelling, spenningssprekker, oksiderer) materialet, kan forventet levetid kun oppnås dersom riktige kjemiske reduksjonsfaktorer benyttes for valg av materiale.
All data i resistenstabellen er basert på allmenn tilgjengelig informasjon, samt erfaring og informasjon fra råvareleverandørene. Dataene er kun veiledende for kjemisk resistens hos GPAs termoplastiske materialer.
Anbefalinger om rørmaterialer gjelder ikke nødvendigvis for andre komponenter (for eksempel ventiler), selv om de er laget av samme materiale.

Les mer

Spør oss!

Har du noen spørsmål? Vi hjelper deg med materialvalg.