Trykkfallskalkulator

For å beregne trykkfallet i rørsystemet, fyll inn aktuell informasjon (innvendig diameter på røret, medie, rørlengde og densitet). Merk at densiteten skal angis i kg / m3 (f. eks 1000 for vann) og tall med desimaler må angis med punktum.

Beregningen er basert på en verdi Lambda λ = 0,02 som er en normalverdi for plastrørsystemer (ikke glassfiber/herdeplast).

Deretter oppgis antall rørdeler av hver type. Utvalget inneholder kun de vanligste typene rørdeler. Beregningen er forenklet og gir kun en omtrentlig verdi av trykktapet. Til den beregnede verdien skal trykktap i ventilene i systemet legges til (i henhold til den respektive ventilprodusentens spesifikasjoner).

Forhold

Rørdimensjonindre diameter (mm)

Flow𝑞 (l/s)

Rørlengde𝐿 (m)

Densitetρ (kg/m3)

Rørdeler

Vinkel 15° 𝜁 = 0,05(st)

Vinkel 30° 𝜁 = 0,14(st)

Vinkel 45° 𝜁 = 0,3(st)

Vinkel 90° 𝜁 = 1,2 (st)

Bend 90° 𝜁 = 0,51r = 1 x yd (st)

Bend 45° 𝜁 = 0,34r = 1 x yd (st)

T-rør med rett flyt 𝜁 = 0,1>90% rett flyt (st)

T-rør med vinklet flow 𝜁 = 0,97 𝜁 = 0,1>>90% vinklet flow (st))

Redusering 𝜁 = 0,042d1/d2=2 (st)

Redusering 𝜁 = 0,023 𝜁 = 0,1>d1/d2= 1,2 (st)

Resultat

Flowhastighet𝑣 m/s

Trykkfall rørdeler∆𝜌𝑅𝐹 bar

Trykkfall rør∆𝜌𝑅 bar

Totalt trykkfall∆p bar