Sikre mekaniske koblinger sikrer vannkraft

I et vannkraftverk er det mange forskjellige rørsystemer med varierende dimensjoner og materialer. Med tette og sikre mekaniske koblinger er det enkelt å koble rør raskt og trygt uten behov for sveising. Som systemleverandør tilbyr vi rør, rørdeler og installasjonsmaterialer i en rekke varianter, kvaliteter og dimensjoner.

Behov for mekaniske koblinger for vannkraft

Et vannkraftverk må ta inn store mengder vann fra vassdraget til kraftstasjonen. Det krever lange inntaksrør som består av sammenføyde rør i store dimensjoner. For å være i stand til å håndtere installasjonen av disse, er de bygget i seksjoner som deretter skjøtes uten flensfuger. Dette krever en mekanisk kobling som både er enkel å installere og gir en trykksikker skjøt. Hos GPA har vi et stort utvalg av mekaniske koblinger av meget høy kvalitet, som etter flere utholdenhetstester og mange års bruk har vist seg å tåle stor belastning og har lang levetid.

Enkelt, raskt og trykksikker

Mekaniske koblinger er enkle å installere, krever minimalt med vedlikehold og gir en svært trykkbestandig skjøt. Forbindelsen er basert på to progressive effekter som fungerer sammen. Den progressive forseglingseffekten gjør at pakningen tetter enda hardere mot røret hvis trykket i røret stiger, noe som sikrer en sikker og tett forankring. Den progressive forankringseffekten medfører at jo mer trykket stiger i rørsystemet, jo mer graver tennene seg inn i røret. Dette betyr at koblingen tåler svært høyt trykk, og kan også absorbere aksiale bevegelser. Mekaniske koblinger kan også brukes til å installere pumpene som forsyner turbinene med vann, da disse må være enkle å demontere i tilfelle problemer. Vi har høy kompetanse når det gjelder å finne riktig variant og dimensjon ut fra kravene som stilles. I tillegg til mekaniske koblinger, har vi også et stort utvalg av installasjonsmaterialer, for eksempel for hengende rør og montering av pumper.

Spør en ekspert

I et vannkraftverk er det mange forskjellige rørsystemer med varierende dimensjoner og materialer. Med tette og sikre mekaniske koblinger er det enkelt å koble rør raskt og trygt uten behov for sveising. Som systemleverandør tilbyr vi rør, rørdeler og installasjonsmaterialer i en rekke varianter, kvaliteter og dimensjoner.